INERGIS Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej w Bochni :

Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej w Bochni

„Modernizacja źródła ciepła z zastosowaniem układu kogeneracji wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz układem solarnym”

W ramach projektu zmodernizowaliśmy infrastrukturę w szpitalu oraz usprawniliśmy system ciepłowniczy poprzez zastosowanie nowatorskiego rozwiązania, jakim jest trigeneracja w oparciu o wysokosprawne urządzenia m.in. agregat kogeneracyjny o mocy elektrycznej 120 kW i mocy grzewczej 205 kW oraz agregat absorpcyjny o mocy chłodniczej 120 kW.

Wykonana została również:

 

kotłownia wodna o łącznej mocy 1 035 kW,
kotłownia parowa o łącznej mocy 1 315 kW,
węzeł cieplny o mocy 800 kW,
instalacja solarna – na specjalnych konstrukcjach naziemnych zamontowaliśmy solary w ilości 110 sztuk o łącznej pow. 290 m2,
roboty elektryczne związane z wyprowadzeniem mocy elektrycznej z agregatu kogeneracyjnego oraz przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej z zastosowaniem optymalizacji poboru energii elektrycznej (Power Optymizer),
rozbudowa sieci ciepła technologicznego i wody lodowej,
pozostałe roboty towarzyszące (budowlane, instalacje sanitarne wod-kan, co).

 

Aby móc w pełni kontrolować parametry budynku wdrożona została automatyka i wizualizacja systemów grzewczych wraz z monitoringiem zarządzania i nadzoru zużycia mediów.

Przy zastosowaniu nowoczesnego innowacyjnego rozwiązania, jakim jest trigeneracja, szpital będzie mógł wytwarzać prąd elektryczny, a ciepło odpadowe w zależności od pory roku będzie zamieniane na ciepło lub chłód i wprowadzane do systemu grzewczego bądź klimatyzacji.

Dzięki temu poprawi się jakość powietrza a koszty eksploatacji szpitala w tym zakresie jak się przewiduje mogą obniżyć się nawet o ok. 20%

Wszystkie prace wykonane zostały na czynnym obiekcie nie zakłócając jego normalnego funkcjonowania.

Usługa została nagrodzona statuetką za zajęcie PIERWSZEGO MIEJSCA w XII edycji konkursu JURAJSKI PRODUKT ROKU.
Nagrodę przyznano nam w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii.

Termin realizacji: 08.2011 – 04.2012

 

 

 

Schematy: