INERGIS Historia :

Historia

Firma INERGIS S.A. działająca w branży budowlano-instalacyjnej, założona została w marcu 1988 roku przez Marka Wachelkę.

 

Początkowo działała jako sześcioosobowy Zakład Budowlany jednak w wyniku przekształceń od spółki osobowej, poprzez spółkę jawną w 2011 roku stała się spółką akcyjną zatrudniającą obecnie około 100 pracowników. Poniżej najważniejsze daty z historii Spółki:

 • Wrzesień 1990r. – Zakład Budowlany przekształca się w spółkę cywilną Zakład Budowlano-Instalacyjny „Wachelka i Łyczba”
 • Luty 2002r. – Spółka cywilna ZBI „Wachelka i Łyczba” przekształca się w spółkę jawną
 • Lipiec 2008r. – Marek Wachelka zostaje jedynym zarządzającym firmą
 • Grudzień 2009r. – Bogusław Łyczba przestaje być współwłaściceilem spółki, Kamil Wachelka zostaje udziałowcem spółki ZBI „Wachelka i Łyczba”
 • Kwiecień 2010r. – Nastepuje zmiana nazwy ZBI „Wachelka i Łyczba” Sp. j. na Wachelka INERGIS Sp. j.
 • Czerwiec 2011r. – Przekształcenie firmy w spółkę akcyjną o nazwie Wachelka INERGIS S.A.
 • Marzec 2016 r. – Następuje zmiana nazwy „Wachelka Inergis” S.A. na INERGIS S.A.

 

Od samego początku swej działalności firma jest wierna zasadom biznesowym takim jak:
lojalność biznesowa, uczciwość wobec klientów i pracowników, partnerstwo, odpowiedzialność za przyjęte zlecenie i rzetelność jego wykonania.

Jedną z dziedzin, w której się wyspecjalizowaliśmy to Odnawialne Źródła Energii (OZE) tj: energia z biomasy, instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, Kogeneracja, Trigeneracja w oparciu o układy skojarzone wykorzystujące agregaty absorpcyjne i adsorpcyjne. Poza usługami z zakresu OZE w ofercie firmy znajdują się również:

 • usługi projektowe,
 • nowoczesne technologie grzewcze,
 • systemy aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA),
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne,
 • roboty inżynieryjne,
 • instalacje przemysłowe,
 • handel materiałami instalacyjnymi w ramach hurtowni i sklepu,
 • serwis urządzeń grzewczych, chłodniczych, wentylacyjno- klimatyzacyjnych,
 • termomodernizacje.

 

Firma nie boi się trudnych nowatorskich rozwiązań o czym świadczą nasze realizacje. W 2011 roku zakończyliśmy inwestycję, w której zainstalowana została Kogenracja (Zespół Szkół Technicznych w Mielcu), w czerwcu 2012 roku oddaliśmy do użytku realizację, w której zmodernizowaliśmy źródła ciepła m. in. poprzez zastosowanie innowacyjnego rozwiązania jakim jest Trigeneracja (Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej w Bochni). Wykonując w 2007 roku instalację solarną o łącznej powierzchni 1495 m2, która jest największą tego typu instalacją (jako jeden system energetyczny) w Polsce oraz obecnie instalację solarną o pow. 4892 m2 (system rozproszony) wykazaliśmy, iż posiadamy kompetencje oraz umiejętności, które umożliwiają nam realizację wyjątkowo złożonych i trudnych kontraktów. W swoim dorobku posiadamy ponad 1000 różnorodnych zrealizowanych projektów inwestycyjnych.
Więcej o realizacjach w zakładce „realizacje”.