Władze spółki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Marek Wachelka pokaż więcej

 

PROKURENT
Dyrektor Administracyjno-Ekonomiczny
Jolanta Wachelka

PROKURENT
Z-ca Dyrektora ds. Projektowo-Ofertowych
Grzegorz Mękarski