INERGIS Dofinansowania :

Dofinansowania

 

 

Firma Inergis S.A. zrealizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej:

Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

NUMER WNIOSKU: WND-RPSL.03.03.00-24-08HF/16-005

TYTUŁ PROJEKTU: Wdrożenie nowego i innowacyjnego procesu biznesowego poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w przedsiębiorstwie dla celów zintegrowania wielu obszarów zarządzania projektami w zakresie planowania i realizacji zleceń.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2016-12-07 – 2018-12-17

Krótki opis: Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowego i innowacyjnego procesu biznesowego poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań TIK w przedsiębiorstwie dla celów poprawy zintegrowania pracy poszczególnych działów. To bezwzględna potrzeba Firmy. Wdrażany system służyć będzie w głównej mierze działem zarządzania projektami. Dla prawidłowego funkcjonowania Firmy konieczna jest jego integracja z działem kadrowo-płacowym, księgowym, rozliczeń i finansów, zaopatrzenia, handlowo magazynowym oraz obiegu dokumentów i zamówień. System usprawni zarządzanie projektami poprzez bieżącą kontrolę nad

wydatkami, kontrolowaniem należności, monitorowaniem bieżących postępów realizacji. Każdy dział ma wgląd i kontrolę nad etapem realizacji projektu. Poprawa komunikacji i integracja działów, optymalizacja kosztów i procesu świadczenia usług, harmonogramowanie prac, precyzyjne kosztorysowanie i budżetowanie, ochrona danych to niezbędne elementy do prawidłowego funkcjonowania Firmy w branży.

 

Kwota projektu ogółem:        669 184,80 PLN

Kwota dofinansowania:          234 214,68 PLN

 


 

DOTACJE NA INNOWACJE –  Inwestujemy w waszą przyszłość

Firma Wachelka Inergis S.A.  zrealizowała projekt w ramach Działania 6.1

PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

PROJEKT NUMER: UDA-POIG.06.01.00-24-107/13-004

 

 

Nazwa projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Wachelka Inergis S.A.

 

 

Kwota projektu ogółem: 521 033,80 PLN

Kwota dofinansowania: 390 775,35 PLN

Okres realizacji: 2013 – 2015

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO