INERGIS Wachelka INERGIS S.A. partnerem projektu „Osiem bram Jerozolimy” :

Wachelka INERGIS S.A. partnerem projektu „Osiem bram Jerozolimy”

Kolejną inicjatywą, którą mieliśmy okazję zorganizować wraz z Zespołem Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie był projekt o nazwie „Osiem bram Jerozolimy”.
Idea zrodziła się z chęci powrotu do dawnej Częstochowy, który jest możliwy oczywiście tylko w sposób mentalny i symboliczny. Projekt ten jest próbą ratowania pamięci pojmowanej jako obowiązek żyjących wobec tych, których już nie ma. Symboliczna Jerozolima ma tutaj wymiar duchowy a jej bramy są znakami przejścia do dawnego świata.

 

 

W ramach projektu wybrane miejsca w Częstochowie oddają charakter koegzystencji w wielu aspektach życia społecznego. Za pomocą symbolicznych słów i bram ułożone zostało swoiste „Drzewo życia”, które przyjmuje artystyczny wyraz w dziesięciu punktach – projektach plastycznych wbudowanych w przestrzeń miasta.

 

Inicjatywa wspierana przez ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stała się niezwykle atrakcyjną zarówno kulturalną, jak i turystyczną wizytówką naszego miasta.