INERGIS TRIGENERACJA jedna z pierwszych w Polsce :

TRIGENERACJA jedna z pierwszych w Polsce

W czerwcu 2012 roku oddaliśmy jedną z pierwszych realizacji w Polsce, w której zastosowano TRIGENERACJĘ. Inwestycja została zrealizowana
w Szpitalu Powiatowym w Bochni.
12 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie z udziałem Starosty Bocheńskiego Jacka Pająka i Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.

 

Dzięki projektowi „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez modernizację źródła ciepła oraz montaż solarów”, zainstalowaliśmy sprzęt, który pomoże szpitalowi zmniejszyć koszty energii i przyczyni się do ochrony środowiska. Ponieważ celem inwestycji jest poprawa jakości powietrza w regionie poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery usprawniliśmy system ciepłowniczy z wykorzystaniem wysokosprawnych urządzeń grzewczych, m.in. agregatu kogeneracyjnego, chłodniczego agregatu absorpcyjnego oraz OZE (instalacja solarna).

 

 

W ramach projektu zmodernizowaliśmy infrastrukturę w szpitalu poprzez zainstalowanie nowych kotłów o łącznej mocy 1,7 MW oraz nowej instalacji solarnej (o pow. ok 300m2), która będzie podgrzewać ciepłą wodę użytkową. Ponadto przy zastosowaniu nowoczesnego innowacyjnego rozwiązania, jakim jest trigeneracja szpital będzie mógł wytwarzać prąd elektryczny, a ciepło odpadowe w zależności od pory roku będzie zamieniane na ciepło lub chłód i wprowadzane do systemu grzewczego lub klimatyzacji.

Przewiduje się, że dzięki temu systemowi poprawi się jakość powietrza w regionie i obniżą się koszty eksploatacyjne szpitala o ok. 20%.