INERGIS Zespół Szkół Technicznych w Mielcu :

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

,,Kompleksowa termomodernizacja obiektu przy zastosowaniu pomp ciepła i kolektorów słonecznych”

 

W ramach inwestycji zastosowanych zostało 10 pomp ciepła o łącznej mocy 535 kW wraz z dolnym źródłem w postaci 93 sztuk odwiertów pionowych o głębokości 100 m każdy oraz instalacja solarna oparta na 40 kolektorach próżniowych o powierzchni aktywnej 123 m2 w celu zmodernizowania systemu ogrzewania w budynku.

Zrealizowane zostały również:

technologia układu kogeneracyjnego na bazie gazu ziemnego wytwarzającego energię elektryczną o mocy 70 kW i cieplną o mocy 115 kW,

automatyka systemów grzewczych.

Wprowadzenie układu kogeneracyjnego umożliwi znaczne zredukowanie kosztów eksploatacji budynku oraz zwiększenie efektu ekologicznego całego projektu.

Projekt ten jest jednym z niewielu, który ukazuje możliwości zastosowania kogoneracji w wymiarze małej energetyki rozproszonej.

 

Termin realizacji: 08.2010 – 06.2011

Wykresy/Tabele:

Galeria: