INERGIS Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach :

Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach

,,Kompleksowe roboty budowlano – instalacyjne”

 

W ramach projektu została zmodernizowana gospodarka cieplna w oparciu o instalację solarną wykorzystującą odnawialne źródła energii.

Prace dotyczyły budynku o kubaturze 40 300 m3 dlatego niezmiernie istotne okazała się opracowana przez nas kompleksowa dokumentacja projektowa.

Wykonane zostały:

  • montaż 4 pomp ciepła o łącznej mocy 485 kW współpracujące z wymiennikiem gruntowym w postaci 100 odwiertów pionowych,
  • montaż instalacji solarnej wspomagającej przygotowanie c.w.u. opartej na 40 sztukach kolektorów o łącznej powierzchni czynnej 101,25 m2,
  • montaż instalacji c.o. grzejnikowej oraz instalacji ogrzewania podłogowego,
  • wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do zasilania obiektu,
  • wykonania wewnętrznej instalacji wod-kan oraz hydrantowej,
  • wykonanie przyłącza sieci c.o. i c.w.u. w systemie rur preizolowanych,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej budynku kościoła w oparciu o wentylatory kanałowe,

Nowoczesny system grzewczy opiera się na połączeniu energii geotermalnej i słonecznej, ponadto w obiekcie zastosowano ogrzewanie podłogowe ze względu na jego zabytkowy charakter.

Wszystkie prace prowadzone w obiekcie wymagały szczególnej staranności i uwagi w celu zachowania jego historycznego i kulturowego znaczenia.

 

Termin realizacji: 04.2007 – 01.2008