INERGIS Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie :

Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie

,,Innowacje ekologiczne w szpitalu – usprawnienie systemu ciepłowniczego”

W ramach tego projektu wybudowana została największa jak do tej pory w Polsce instalacja solarna zrealizowana jako jeden system grzewczy wspierający przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo wprowadzone zostały ekonomizery spalin. W celu pełnej i sprawnej kontroli procesu wdrożono monitoring pracy instalacji solarnej.

 

W skład zadania wliczały się:

płaskie kolektory słoneczne, częściowo umieszczone na dachach budynków szpitalnych a częściowo na konstrukcjach wolnostojących (1489 m2 – 598 sztuk),

technologia wymiennikowa solarna oparta na trzech zbiornikach buforowych, zasobniku ciepłej wody użytkowej, wymiennikach płytowych,

modernizacja kotłowni w zakresie zabudowy dwóch ekonomizerów o mocy 259 kW każdy na istniejących kotłach parowych.

 

Zastosowanie OZE w przygotowaniu centralnej wody użytkowej opiera się na założeniach polityki energetycznej Polski, które określają, że do 2020 roku produkcja energii z odnawialnych źródeł energii w naszym kraju ma wynieść 15%.

Energooszczędna technologia ekonomizerów pozwoli znacznie zredukować koszty eksploatacji szpitala w zakresie opłat za media energetyczne, obiekt może zaoszczędzić nawet do 300 tysięcy złotych rocznie.

W czasie słonecznej pogody instalacja solarna wraz z ekonomizerami ogrzewają całą wodę potrzebną szpitalowi, przy minimalnym nasłonecznieniu wydajność osiąga około 84%.

Termin realizacji : 10.2006 – 02.2007