INERGIS Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku :

Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku

,,Modernizacja gospodarki cieplnej w obiekcie”

 

W ramach projektu zrealizowana została instalacja solarna oparta na 282 sztukach kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu na konstrukcjach wsporczych.

Wykonane zostały również:

zbiorniki buforowe,

wymienniki ciepła,

naczynia przeponowe,

pompy obiegowe.

Dzięki temu znacznie usprawni się funkcjonowanie obiektu oraz zmniejszą się jego koszty stałe, poprzez znaczne ograniczenie wydatków związanych z mediami elektrycznymi i paliwami sieciowymi.

 

Termin realizacji: 12.2009 – 05.2010

 

Galeria: