INERGIS Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny w Rusinowicach :

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny w Rusinowicach

,,Modernizacja systemu grzewczego – wykorzystanie ekologicznych źródeł ciepła”

 

W ramach inwestycji usprawniona została gospodarka cieplna w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła.

Wykonane zostały:

  • instalacja solarna wspomagająca układ podgrzewu c.w.u. dla obiektu ośrodka w oparciu o 48 sztuk kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej 96,72 m2,
  • centrala pomp ciepła typ solanka-woda o mocy 190 kW z poziomym wymiennikiem ciepła o długości 400 mb i pionowym wymiennikiem ciepła w postaci 9 odwiertów po 86 mb każdy,
  • wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna z odzyskiem ciepła w oparciu o 12 central wentylacyjnych,
  • montaż kotłowni o mocy 869 kW,
  • demontaż starej i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania (178 sztuk grzejników).

Dzięki modernizacji systemu grzewczego wydatki związane z paliwami i mediami energetycznymi zostaną zredukowane.

Wentylacja mechaniczna wpłynie pozytywnie na obiekt zapobiegając powstawaniu zawilgoceń.

 

Termin realizacji: 2007

 

Galeria: