INERGIS Budynek Oświatowy w Strzelcach Wielkich :

Budynek Oświatowy w Strzelcach Wielkich

,,Unowocześnienie gospodarki cieplnej w obiekcie”

W ramach projektu zainstalowany został innowacyjny system grzewczy, łączący energię słoneczną, geotermalną i biomasę.

 

Wykonane zostały:

dwie pompy ciepła o mocy 120 kW zasilane przez 22 odwierty pionowe (po 100 m każdy),

instalacja solarna o powierzchni 10 m2 oparta na 4 sztukach kolektorów słonecznych,

kocioł na biomasę o mocy 110 kW.

 

Wprowadzona inwestycja w całości pokrywa zapotrzebowanie cieplne budynku, ponadto znacznie usprawni się jego funkcjonowanie a media energetyczne będą wykorzystywane w optymalny sposób co w dużym stopniu ograniczy wydatki z tym związane.

Termin realizacji: 2010