INERGIS Instalacje biogazowni :

Instalacje biogazowni

Biogazownie rolnicze są instalacjami służącymi do produkcji biogazu, który swoimi właściwościami i składem zbliżony jest do gazu ziemnego. Biogaz jest wytwarzany z odpadów produkcji rolnej, takich jak: gnojowica, obornik, kiszonki kukurydzy, zboża, trawy, liście buraków i innych roślin oraz z tzw. roślin energetycznych. Surowce te przetwarza się w szczelnie zamkniętych komorach. W procesie fermentacji beztlenowej tworzy się biogaz. Produktem ubocznym tej produkcji jest tzw. poferment, czyli płyn lub masa, którą przechowuje się w specjalnie do tego przygotowanych zbiornikach. Biogazownia właściwie zaprojektowana, wykonana i eksploatowana pofermentu ma mało, ma neutralny zapach i można wykorzystać go z powodzeniem jako nawóz. Ze względu na wyeliminowanie nasion chwastów, które są w oborniku, zmniejsza do minimum konieczność używania środków chwastobójczych. Azot amonowy, który jest sporą częścią pofermentu, ulega tzw. sorpcji wymiennej w glebie, co powoduje, że nie spływa z pól po deszczu i nie przedostaje się do wód gruntowych. Co niestety ma miejsce w przypadku tzw. azotu azotanowego.

Produkowany w instalacjach biogazowni gaz może mieć wiele zastosowań. Są Państwa, gdzie przerabia się go na paliwo samochodowe.

Głównym zastosowaniem jest w wyniku spalania produkcja energii elektrycznej i cieplnej służącej do ogrzewania domów oraz wody użytkowej.

Biogaz jest odnawialnym źródłem energii. Spaliny wytwarzane w procesie spalania nie różnią się od spalin ze zwykłego pieca gazowego.

Efektywność energetyczna biogazowni dochodzi do 80%, m.in. dzięki jednoczesnej produkcji prądu i ciepła.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami projektowymi prosimy o kontakt.