Instalacje pomp ciepła

Pompa ciepła wykorzystuje darmową energię ze środowiska naturalnego (gruntu, powietrza, wody) i przekształca ją w komfortowe ciepło grzewcze.

 

Pompy ciepła typu powietrze-woda

Źródłem ciepła dla pomp typu powietrze-woda jest powietrze pobrane z zewnątrz. Transportuje ona ciepło do obiegu grzewczego i do zbiornika domowego z gorącą wodą.

Powietrzne pompy ciepła to najpopularniejszy typ. Można ją zainstalować bez wiercenia i wykopów, nie wymagają też zezwolenia lokalnych władz.

Rozwiązanie to stosowane jest zarówno do ogrzewania pomieszczeń jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Gdy słońce ogrzewa ziemię, jego energia zostaje zakumulowana w glebie.

Gruntowa pompa ciepła pozwala na wykorzystanie tego naturalnego źródła do ogrzewania domu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

 

 

 

Pompy ciepła gruntowe z wymiennikiem poziomym

Gruntowy wymiennik ciepła z wymiennikiem poziomym odbiera ciepło z gruntu, a następnie transportuje je do instalacji grzewczej. System z kolektorem poziomym przeznaczony jest dla nieruchomości na dużych działkach. Składa się na niego ułożony na dużej powierzchni system rur z tworzyw sztucznych. Uzyskanie 1 kW energii grzewczej wymaga od 30 do 100 m2 powierzchni gruntu. W przypadku braku odpowiedniego rozpoznania geologiczne gruntu sugeruje się przyjmować wartość nie większą niż 20W/m2 powierzchni działki.

 

 

 

 

 

Pompy ciepła gruntowe z wymiennikiem pionowym

Gruntowy wymiennik ciepła z wymiennikiem pionowym odbiera ciepło z gruntu, a następnie transportuje je do instalacji grzewczej. Odwierty pionowe nie wymagają znacznych zmian na działce. Wymiennik pionowy jest odpowiednim rozwiązaniem dla niewielkiego lub zalesionego terenu.

W wykonany w gruncie pionowy otwór o małej średnicy (studnię) wpuszcza się rurę kolektora. Studnia o głębokości od 12 do 25 m przekłada się na 1 kW energii grzewczej.

W przypadku braku odpowiednich pomiarów, czyli wykonania testu TRT (Test Reakcji Termicznej) sugeruje się przyjmować wartość nie większą niż 40W/m odwiertu.

 

 

 

 

 

Niektóre pompy ciepła oferują dodatkowe korzyści, umożliwiając ich stosowanie do chłodzenia budynku. Można przy tym rozróżnić dwie różne metody chłodzenia pompą ciepła:

Chłodzenie pasywne (działanie bezpośrednie) – Solanka wzgl. Woda gruntowa pobierają przez wymiennik ciepła ciepło z obiegu grzewczego i odprowadzają je na zewnątrz budynku. Przy tym sposobie działania, określanym też jako „natural cooling” wszystkie funkcje pompy ciepła, oprócz regulatora i pomp obiegowych, są nieaktywne.

Chłodzenie aktywne (działanie odwrócone)

Odwraca się sposób działania pompy ciepła, tak że pracuje ona jako chłodziarka. Ten sposób chłodzenia nazywa się też pracą odwróconą pompy ciepła.

 

 

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami prosimy o kontakt.