ZMIANA FORMY PRAWNEJ FIRMY WACHELKA INERGIS

Pragniemy Państwa poinformować, że z dniem 01.06.2011r. firma Wachelka INERGIS Sp.J. zmieniła formę prawną ze spółki jawnej na Spółkę Akcyjną. Przekształcenie nastąpiło w trybie art. 551 § 1 i nast. kodeksu spółek handlowych, ze skutkami określonymi w art. 553 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółce Wachelka INERGIS S.A. (jako spółce przekształconej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki Wachelka INERGIS Sp.J. (spółki przekształcanej). Zgodnie z obowiązującymi przepisami bez zmian pozostają numery NIP, REGON, którymi posługiwała się spółka przekształcana. Zmianie nie ulegną także dane teleadresowe spółki. Jednocześnie informujemy, że na IV kwartał 2011 roku planowane jest wprowadzenie spółki Wachelka INERGIS na rynek publiczny notowany na NewConnect. Powyższe działanie wpłynie na uwiarygodnienie firmy na publicznym rynku akcji, zwiększenie wydajności spółki, a także pozwoli jej pozyskać niezbędny kapitał, który umożliwi jej dalszy dynamiczny rozwój.