Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy Wachelka INERGIS S.A.

Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach zadania: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Wachelka INERGIS S.A. w ramach działania 6.1. „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Wybór oferenta (PDF)