INERGIS Współpraca z EDF Polska S.A. :

Współpraca z EDF Polska S.A.

Miło nam poinformować Państwa, o współpracy jaka się nawiązała, pomiędzy firmą INERGIS S.A., a firmą EDF Polska S.A. będącą światowym

liderem w obszarze produkcji i dystrybucji energii elektrycznej.

Owocem wielomiesięcznych rozmów jest podpisana w sierpniu umowa o współpracy w obszarach:

– Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) tj.:energia z biomasy, instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, Kogeneracja,

Trigeneracja w oparciu o układy skojarzone wykorzystujące agregaty absorpcyjne i adsorpcyjne.

– usług projektowych,

– nowoczesnych technologii grzewczych,

– systemów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA),

– instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

– robót inżynieryjnych,

– instalacji przemysłowych,

– handlu materiałami instalacyjnymi w ramach hurtowni,

– serwisu urządzeń grzewczych, chłodniczych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

– termomodernizacyjnych,

– robót ogólnobudowlanych.

 

 

Każdego dnia dziesiątki milionów ludzi zużywają energię produkowaną przez EDF, jest to jedna z największych firm energetycznych świata,

działająca w obszarach od produkcji do dystrybucji energii elektryczne. Do Grupy EDF w Polsce należą jedne z największych elektrowni

i elektrociepłowni w kraju, dzięki czemu EDF ma 10% udział w rynku ciepła sieciowego w Polsce.

Współpraca taka może przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy w sektorze inżynieryjnym.

Mieszkańcy naszego regionu mogą skorzystać z naszego doświadczenia w zakresie instalacji OZE i za naszym pośrednictwem, starać się o

dofinansowanie do takiej instalacji, którą zaprojektujemy i wykonamy.