Wspieramy wydarzenia kulturalne w Częstochowie

Wachelka INERGIS S.A. sponsorem tegorocznego festiwalu jazzu tradycyjnego Hot Jazz Spring w Częstochowie

 

Z przyjemnością informujemy że byliśmy jednym ze sponsorów VIII edycji Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „Hot Jazz Spring” który odbył się
w Częstochowie w dniach 01 – 03 czerwca 2012r.

 

Z chęcią angażujemy się w tego typu wydarzenia i w pełni popieramy rozwój kulturalny miasta. Czujemy się niezmiernie wyróżnieni widząc pozytywne opinie, jakie wyraża na nasz temat dyrektor artystyczny i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego Pan Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski, który docenił naszą współpracę przy tym przedsięwzięciu. Potwierdzają to słowa Pana Dyrektora: „Tych ludzi należy za to bardzo cenić i szanować! Widzą nie tylko, jak często się zdarza, koniec własnego nosa. Widzą, jak ważną rolę w życiu społecznym odgrywa kultura, której ważnym elementem jest przecież i jazz tradycyjny. Będę się starał naszych dobrodziei, jak ich nazywam, po kolei odwiedzać z jednym, podstawowym słowem: Dziękujemy! Będę też o ich pomocy przy każdej okazji wspominał”.

 

Festiwal jest jedną z ważniejszych imprez kulturalnych, która ma miejsce w Częstochowie. Jej sprawna organizacja i przebieg w dużej mierze jest skutkiem współpracy władz miasta, częstochowskich instytucji kultury oraz firm, dla których tak ważna jest dodatkowa aktywność np. w zakresie kultury, która jest niezwykle istotnym elementem życia społecznego.

 

Należy wspomnieć również o tegorocznym laureacie Honorowego Swingującego Kruka, którym jest znany wszystkim wielbicielom jazzu perkusista Trevor Richards. Ostatni raz był w Polce kilkadziesiąt lat temu, dlatego do Częstochowy na jego koncert przybyli fani z całego kraju.

 

Mamy nadzieję że uczestnicy tegorocznej imprezy będą ją miło wspominać.