INERGIS W trosce o ochronę środowiska :

W trosce o ochronę środowiska

Aktywnie uczestniczymy w targach, konferencjach, spotkaniach o tematyce związanej z ochroną środowiska.

Wiemy jak ważną rolę w dzisiejszych czasach mają działania proekologiczne dlatego nie tylko oferujemy usługi oparte o Odnawialne Źródła Energii (OZE) jednak staramy się dzielić zdobytą przez nas wiedzą.

Dlatego też jesteśmy członkiem zgrupowania POLISH WOOD CLUSTER.

 

 

 

Polish Wood Cluster skupia blisko 70 podmiotów, w tym przedsiębiorstwa z sektora MŚP, samorządy terytorialne, uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe z branży drzewnej i energetycznej oraz instytucje otoczenia biznesu. Korzystamy z doświadczeń i wieloletniej współpracy producentów, inżynierów, technologów, konstruktorów, ekspertów, grup montażowych, doradców i architektów.
Klaster działa od 2007 roku na podstawie porozumienia, realizując szereg wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, produkcyjnych i badawczo – wdrożeniowych.
Koordynatorem Polish Wood Cluster jest Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.