INERGIS Uruchomienie instalacji solarnej w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu :

Uruchomienie instalacji solarnej w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu

3 grudnia 2012 r. odbyła się uroczystość uruchomienia instalacji solarnej w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu, w którym wykonaliśmy termomodernizację budynków z wykorzystaniem OZE.

 

Zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza dzięki wykorzystaniu energii słonecznej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu” zrealizowane zostało w formie zaprojektuj i wybuduj. Zakres prac obejmował:

  • zaprojektowanie i wykonanie 8 układów kolektorów słonecznych na 8 obiektach szpitala opartych o 168 kolektorów DIS 50 o
  • powierzchni wyn. 879 m2, (wraz z układami odgromowymi układów solarnych, które chronią instalacje przed
  • spowodowanymi wyładowaniami
  • zaprojektowanie i wykonanie do każdego z układów solarnych odrębnej
  • remont pomieszczeń istniejących węzłów ciepłej wody użytkowej oraz ich rozbudowę.

Zadanie wymagało od nas szczególnego zaangażowania i wiedzy.
Budynki Pawilonu Białego i Szarego Męskiego mają bardzo skośne dachy z tego też względu kolektory słoneczne musiały być montowane ze szczególną precyzją i uwagą za pomocą specjalnego dźwigu.

Szczególnie ważny jest fakt, że Część budynków – Pawilon „Biały Męski”, „Szary Męski”, „Szary Żeński” to budynki zabytkowe i prace na tych budynkach musiały być wykonywane dokładnie wg zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Wykonanie projektu było o tyle trudne, że prace odbywały się na czynnym obiekcie w sposób nie zakłócający jego normalne funkcjonowanie.

Choć głównym celem realizacji zadania jest poprawa jakości powietrza, poprzez ograniczenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza, szacuje się, że szpital dzięki tej inwestycji zaoszczędzi ok. 30% na kosztach podgrzewu wody użytkowej.