Uczestniczyliśmy w II Kongresie MŚP w Katowicach

W dniach 24-27 września 2012 r. odbył się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Inaugurację spotkania rozpoczął Tadeusz Donocik – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
W ramach Kongresu uczestniczyliśmy za pośrednictwem Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie jako wystawca na Targach Usług i Produktów BIZNES EXPO, gdzie zaprezentowana została nasza działalność oraz usługi.

 

W uroczystości otwarcia Targów wzięli udział m.in. Lech Wałęsa – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995, Waldemar Pawlak – Wicepremier i Minister Gospodarki, prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012, Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego, Maciej Jankowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego, Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski, prof. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Piotr Uszok – prezydent Katowic, Jacek Krawczyk – wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, Wiceprezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN.

 

 

 

 

Patronat honorowy nad II EKMŚP objęli: prezydent Bronisław Komorowski, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz.

 

 

Podczas trwania Targów nawiązano różnorodne kontakty, które mamy nadzieję zaowocują w przyszłości współpracą…