INERGIS FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania :

FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy

1. Jaki jest kod instalatora?

Podczas konfiguracji aplikacji na urządzeniach stacjonarnych lub mobilnych, system konfiguracyjny może poprosić o podanie „Kodu instalatora”. Kod instalatora przypisany dla inwestycji to: ALTK3

2. Jak zainstalować i skonfigurować aplikacje do monitoringu Growatt?

Szczegółowa instrukcja konfiguracji aplikacji znajduje się w przekazanej Państwu dokumentacji powykonawczej.

Poniżej przedstawiamy:

– instrukcję konfiguracji aplikacji w formacie .pdf

– link do filmu instruktażowego:

W razie dalszych pytań lub wątpliwości w zakresie konfiguracji aplikacji, podajemy link do kontaktu z producentem falowników: https://growatt.pl/#kontakt

Jednocześnie przypominamy, że konfiguracja systemu monitoringu na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych nie leży w zakresie Wykonawcy, w związku z powyższym zgłoszenia serwisowe dotyczące konfiguracji urządzeń nie będą przez Wykonawcę rozpatrywane jako wada gwarancyjna.

3. Dlaczego falownik nie produkuje 3000W?

Moc nominalna modułów fotowoltaicznych zamontowanych w ramach Inwestycji wynosi 3000 Wp (10 modułów x 300 Wp) i jest to moc w ustandaryzowanych warunkach testowych STC (Standard Test Conditions), czyli w temperaturze 25°C i nasłonecznieniu 1000W/m2. Jednak w zależności od szeregu czynników, takich jak m.in.:

  • Kąt nachylenia modułów
  • Orientacja modułów względem południa
  • Nasłonecznienie
  • Zacienienie
  • Odpowiednia wentylacja i temperatura

Rzeczywiste uzyski instalacji w danej chwili mogą być inne niż te, które występują w warunkach STC, co będzie miało odzwierciedlenie w rzeczywistej produkcji energii elektrycznej wyświetlanej na inwerterze lub pokazywanej na aplikacji.

4. Czy jest możliwość dołożenia dodatkowych modułów PV do istniejącej instalacji?

W ramach podpisanej umowy, przez okres trwałości Projektu (tj. 5 lat od podpisania Protokołu odbioru końcowego Inwestycji) Mieszkaniec nie ma możliwości jakiejkolwiek ingerencji w zamontowaną instalację fotowoltaicznej, w tym m.in.:

  • zmiany mocy zainstalowanego zestawu poprzez dołożenie/zdemontowania modułów, zmianę inwertera
  • samodzielną zmianę/wymianę jakiejkolwiek części/elementu instalacji

5. Dlaczego następuje rozłączanie modułu Wi-Fi z siecią internetową?

Objawy rozłączania modułu Wi-fi z siecią internetową powstają najczęściej w przypadku słabego zasięgu sieci internetowej w miejscu montażu falownika, w takim przypadku należy wzmocnić sygnał sieci internetowej poprzez zastosowanie odpowiedniego repeatera.

Wzmocnienie sygnału sieci internetowej nie leży w zakresie Wykonawcy, w związku z powyższym zgłoszenia serwisowe dotyczące tego typu zgłoszeń nie będą przez Wykonawcę rozpatrywane jako wada gwarancyjna.

6. Aplikacja po zmianie hasła na routerze/wymianie routera przestała działać. Co zrobić?

W przypadku zmiany hasła/wymiany routera należy przeprowadzić ponowną konfigurację – patrz pytanie nr 2.

7. Gdzie zgłosić „Błąd 26” (PV insulation low) w aplikacji, który pojawia się codziennie rano przy uruchomianiu falownika?

W przypadku wystąpienia tego błędu prosimy o zgłoszenie problemu do właściwego Urzędu Gminy, ten rodzaj błędu zostanie usunięty przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi.

8. Co oznacza „Błąd 30” (AC V Outrange),(Grid voltage fault) w aplikacji, który powoduje wyłączanie się falownika?

Błąd wskazuje przekroczenie napięcia granicznego po stronie AC. Najczęściej wyświetlanie tego błędu spowodowane jest za wysokim napięciem lub za wysoką impedancją pętli zwarcia po stronie sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

W przypadku zgłoszenia takiego problemu do właściwego Urzędu Gminy, Wykonawca potraktuje zgłoszenie jako gwarancyjne. Wykonawca po przyjęciu zgłoszenia dokona stosownych pomiarów, jeżeli w ich wyniku nie zostaną stwierdzone wady instalacji fotowoltaicznej, a problem będzie wynikał z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, to zgłoszenie będzie potraktowane jako niezasadne, a wizyta serwisu odpłatna.

9. Co oznacza „Błąd 31” (AV F Outrange),(Grid frequency fault) w aplikacji, który powoduje wyłączanie się falownika?

Błąd wskazuje przekroczenie częstotliwości napięcia po stronie AC.

W przypadku zgłoszenia takiego problemu do właściwego Urzędu Gminy, Wykonawca potraktuje zgłoszenie jako gwarancyjne. Wykonawca po przyjęciu zgłoszenia dokona stosownych pomiarów, jeżeli w ich wyniku nie zostaną stwierdzone wady instalacji fotowoltaicznej, a problem będzie wynikał z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, to zgłoszenie będzie potraktowane jako niezasadne, a wizyta serwisu odpłatna.

10. Dlaczego falownik w nocy nie działa?

Zjawisko wyłączenia wyświetlacza falownika w momencie braku napięcia ze strony DC (brak napięcia po stronie modułów fotowoltaicznych) w momencie braku występowania promieniowania słonecznego jest zjawiskiem normalnym i świadczy o poprawnym działaniu instalacji.