INERGIS Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy :

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

„ Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie

odnawialnych źródeł energii – wykonanie instalacji małej kogeneracji i instalacji próżniowych fototermicznych

kolektorów słonecznych”

 

Etap I

„Modernizacja istniejącej, wolnostojącej kotłowni gazowej o mocy 2 x 800 kWt z wykorzystaniem agregatów kogeneracyjnych

produkcji prądu i ciepła w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”

W ramach inwestycji wykonaliśmy modernizację kotłowni wolnostojącej szpitala w Brodnicy w zakresie robót instalacji grzewczej, instalacji elektrycznych i robót budowlanych. Wykonano nową instalację kotłowni opartą o dwa kotły gazowe Buderus o mocy 800 kW każdy oraz układ kogeneracji na dwóch kogeneratorach Bosch o mocy 12 kW każdy. Zakończenie robót 08.12.2017.

 

Etap II

„Wspomaganie w technologii solarnej przygotowania ciepłej wody użytkowej w istniejącej kotłowni znajdującej się na działce 45/15 i 45/16 obręb Brodnica, przez wykonanie instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych, wykonanie instalacji elektrycznych solarnych oraz oświetlenia wiaty”

 

W ramach inwestycji wykonaliśmy instalację solarną składającą się z 40 sztuk 20-rurowych próżniowych kolektorów słonecznych oraz instalację oświetlenia wiaty parkingowej. Kolektory słoneczne zamontowane zostały na konstrukcji dachowej wiaty parkingowej. Zakończenie robót 27.04.2018.