INERGIS Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu :

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu

„Poprawa jakości powietrza dzięki wykorzystaniu energii słonecznej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu”

 

Prace zrealizowane zostały w formie zaprojektuj i wybuduj, obejmowały:

 

zaprojektowanie i wykonanie 8 układów kolektorów słonecznych na 8 obiektach szpitala opartych o 168 kolektorów DIS 50 o łącznej powierzchni wyn. 879 m2, (wraz z układami odgromowymi układów solarnych, które chronią instalacje przed uszkodzeniami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi),
zaprojektowanie i wykonanie do każdego z układów solarnych odrębnej wymiennikowni,
remont pomieszczeń istniejących węzłów ciepłej wody użytkowej oraz ich rozbudowę.

Zadanie wymagało od nas szczególnego zaangażowania i wiedzy.
Budynki Pawilonu Białego i Szarego Męskiego mają bardzo skośne dachy z tego też względu kolektory słoneczne musiały być montowane ze szczególną precyzją i uwagą za pomocą specjalnego dźwigu.
Szczególnie ważny jest fakt, że Część budynków – Pawilon „Biały Męski”, „Szary Męski”, „Szary Żeński” to budynki zabytkowe i prace na tych budynkach musiały być wykonywane dokładnie wg zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wykonanie projektu było o tyle trudne, że prace odbywały się na czynnym obiekcie w sposób nie zakłócający jego normalne funkcjonowanie.

Termin realizacji: 12.2012r.