INERGIS Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach :

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach.

( realizacja: 2015 r. )

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach wraz z zastosowaniem fotowoltaiki – instalacja fotowoltaiki oraz montaż klimatyzatorów.