INERGIS Termomodernizacja budynku PSM I stopnia w Strzelcach Opolskich :

Termomodernizacja budynku PSM I stopnia w Strzelcach Opolskich

„Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”.

„Termomodernizacja budynku PSM I stopnia w Strzelcach Opolskich”.

 

W ramach tego zadania firma wykonała:

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji,
 2. Docieplenia dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i obróbkami blacharskimi
 3. Wymiana instalacji odgromowej wraz z montażem rynien,
 4. Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
 5. Wymianę balustrad zewnętrznych
 6. Wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u.
 7. Wymianę źródła ciepła na gazową pompę ciepła,
 8. Remont i przebudowę instalacji wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej nawiewno-wywiewnej
 9. Montaż ogniw fotowoltaicznych
 10. Montaż systemu zarządzania energią BMS,
 11. Wymiany instalacji elektrycznej oraz telekomunikacyjnej.

 

Realizacja: VI.2017 – VIII.2017r.