INERGIS Termomodernizacja budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze. :

Termomodernizacja budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.

W ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze – projekt i wykonanie” na czynnym obiekcie wykonaliśmy, m.in:

Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 • projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej
 • docieplenia ścian zewnętrznych budynku o powierzchni 5 774,30m2
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami i obróbką
 • wymianę instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej o wydajności 9 000 m3/h z odzyskiem ciepła
 • wymianę baterii wodnych na energooszczędne
 • modernizację instalacji grzewczej wraz z wymianą 95 szt. grzejników i montażem zaworów termostatycznych
 • dwufunkcyjny węzeł kompaktowy o mocy 450 kW na potrzeby c.o. i 60 kW na potrzeby c.w.u. współpracujący z dwoma pompami ciepła połączonymi kaskadowo o mocy 50 kW każda; montaż zbiorników buforowych o pojemności 1000 m3 każdy, zbiorników c.w.u. po 1000 m3 każdy oraz automatyki źródła ciepła
 • system zarządzania energią, wizualizacją i monitoringiem
 • modernizację instalacji oświetlenia wraz z wymianą 2369 szt. opraw oświetleniowych na ledowe
 • montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 80 kWp z blokadą wypływu energii do sieci
 • modernizację instalacji odgromowej wraz z rozdzielnią główną budynku i instalacją elektryczną budynku

Budynek Starostwa Powiatowego 

 • projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej
 • docieplenia ścian zewnętrznych budynku o powierzchni 2 236,38 m2
 • modernizację instalacji grzewczej wraz z wymianą 245 szt. grzejników i montażem zaworów termostatycznych
 • montaż wysokoparametrowych dwóch pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. połączonych kaskadowo o mocy 50 kW każda współpracującej z istniejącym węzłem dwufunkcyjnym ; montaż zbiorników buforowych o pojemności 1000 m3 każdy i c.w.u. o pojemności 1000 m3 oraz automatyki źródła ciepła
 • system zarządzania energią, wizualizacją i monitoringiem
 • modernizację instalacji oświetlenia wraz z wymianą 462 szt. opraw oświetleniowych na ledowe
 • montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 52 kWp z blokadą wypływu energii do sieci
 • modernizację instalacji odgromowej wraz z rozdzielnią niskiego napięcia
 • przyłącze energetyczne od złącza kablowo-pomiarowego do rozdzielni elektrycznej pomp ciepła