INERGIS Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Niewidomych w Rabce Zdrój :

Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Niewidomych w Rabce Zdrój

,,Modernizacja kotłowni wraz z kompleksowym remontem ogrzewania”

 

W ramach inwestycji została usprawniona instalacja centralnego ogrzewania, ciepłej wody i wentylacji oraz wykonany został montaż instalacji solarnej wraz z kompleksową modernizacją kotłowni o mocy 198 kW w oparciu o kaskadę trzech kotłów Vitodens – 300 o mocy 66 kW każdy.

Projekt obejmował wykonanie następujących elementów:

  • montaż instalacji solarnej w oparciu o 20 próżniowych kolektorów słonecznych Vitosol-300T i 12 próżniowych kolektorów słonecznych Vitosol 200T o łącznej powierzchni czynnej 103,36 m2 zamontowanych na elewacji na dachu,

  • montaż technologii solarnej wymiennikowni ciepła,

  • wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA,

W celu zachowania pełnej kontroli wprowadzono automatyczne sterowanie przesłanianiem instalacji solarnej w razie silnego promieniowania słonecznego.

Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwala na realizowanie zasady oszczędnego i rzetelnego wydatkowania środków w jednostkach administracji publicznej.

Dzięki temu poprawi się jakość jakość środowiska naturalnego zwłaszcza w obszarze atmosfery.

Termin realizacji: 05.2011 – 11.2011