INERGIS Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu :

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu

„Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest

Samorząd Województwa Mazowieckiego”

 

W ramach projektu firma wykonała:

– kompletną dokumentację projektową (projekty budowlane i wykonawcze) w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i AKPiA,

systemu monitoringu instalacji solarnych oraz efektów energetycznych,

– montaż technologii solarnych wymiennikowni ciepła,

– montaż sieci cieplnych preizolowanych,

– montaż instalacji solarnych na powierzchni 508 m2 – 219 szt. kolektorów słonecznych

– instalacje elektryczne i AKPiA,

– system monitoringu wraz z wizualizacją pracy instalacji solarnych oraz efektów energetycznych.

 

Realizacja: 2015 – 2016r.

http://dami24.pl/wiadomosci/item/5723-kolektory-sloneczne-w-krychnowicach-szpital-zaoszczedzi