INERGIS Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu :

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu

,,Ekoinnowacje w szpitalu – modernizacja gospodarki cieplnej budynków szpitala miejskiego”

W ramach zadania usprawniliśmy system ciepłowniczy kompleksu szpitalnego przez zastosowanie rozwiązania jakim jest nowoczesna kotłownia współpracująca z instalacją solarną wykorzystującą odnawialne źródła energii do przygotowania centralnej wody użytkowej.

W ramach inwestycji wykonane zostały:

  • instalacja solarna oparta na 180 sztukach płaskich kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu wspomagająca przygotowanie c.w.u. o powierzchni aktywnej 417,6 m2,

  • technologia kotłowni wodno – gazowej o mocy 600 kW,

  • technologia kotłowni parowej gazowo – olejowej o mocy 550 kW wraz z magazynem oleju,

  • technologia stacji wymienników ciepła o mocy 1368 kW,

  • wewnętrzna instalacja gazu.

Aby móc w pełni kontrolować gospodarkę cieplną kompleksu budynku szpitala miejskiego opracowana została oraz wdrożona automatyka i wizualizacja systemów grzewczych będąca podstawą do monitoringu i nadzoru zużycia mediów oraz prowadzenia procesu zarządzania energią w szpitalu.

Dzięki przeprowadzonym działaniu poprawi się jakość środowiska naturalnego w obszarze ochrony powietrza i zredukowane zostaną koszty eksploatacji szpitala w zakresie opłat za paliwa i sieciowe media energetyczne. Ponadto zastosowane w ramach projektu nowatorskie rozwiązania technologiczne dotyczące systemu grzewczego pozwolą na optymalizację gospodarki energetycznej w obiektach szpitala.

Termin realizacji: 07.2010 – 04.2011