INERGIS Poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitalnych Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. :

Poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitalnych Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

W ramach zadania firma Inergis wykonała:

  • Budowę źródła ciepła i energii elektrycznej w oparciu o agregaty mikro kogeneracji (3 szt.) o łącznej mocy cieplnej 116,0kWt (przy pracy bez odzysku ciepła kondensacji) i 126 kWt (przy pracy z odzyskiem ciepła kondensacji) wraz z układem automatyki, systemem wizualizacji i zarządzania wytworzoną energią cieplną i elektryczną
  • Budowę źródła ciepła w oparciu o kotły gazowe kondensacyjne i niskotemperaturowe o mocy łącznej min. 1300 kW pracujące na potrzeby podgrzewu c.o., c.w.u i c.t., zabudowa zbiorników buforowych c.o.
  • Modernizacja pośrednich węzłów cieplnych (7 szt.) w układach techniologii, automatyki i sterowania.
  • Instalacja kolektorów słonecznych (50 szt.) wspomagających wytwarzanie c.w.u. i c.t. (woda basenowa) wraz z zabudową zbiorników buforowych c.o. i c.w.u.
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,2 kW wraz z automatyką i podłączeniem do wewnętrznej sieci energetycznej
  • Zabudowę, uruchomienie i optymalizację pracy systemu BMS do monitorowania i zarządzania energią we wszystkich budynkach Szpitala, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej

Termin realizacji: 2021 r.