INERGIS Poprawa efektu energetycznego i ekologicznego w obiektach WS-SP ZOZ Zgorzelec :

Poprawa efektu energetycznego i ekologicznego w obiektach WS-SP ZOZ Zgorzelec

Zakres zadania:

Wykonanie źródła ciepła składającego się z

  • kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 650 kW wraz z układem technologicznym i układem spalinowym,
  • układu kogeneracyjnego składającego się z kaskady dwóch modułów kogeneracyjnych o łącznej mocy elektrycznej 245 kW i łącznej mocy grzewczej 341 kW wraz z układem technologicznym i układem spalinowym,
  • stacji wymienników ciepła o mocy 1500 kW wraz z układem technologicznym,
  • kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej 291 m2 (150 sztuk) wraz z konstrukcją wsporczą na dachu budynku.

Realizacja: 2016 – 2017r.