INERGIS Niemcy – Beckum obiekty publiczne :

Niemcy – Beckum obiekty publiczne

Beckum obiekty publiczne

(realizacja: 2013 – 2014)

W ramach projektu „Modernizacja infrastruktury obiektów komunalnych w mieście Beckum dokonaliśmy modernizacji obiektów gminnych Beckum polegającej na poprawie działania systemów grzewczych. Firma Wachelka Inergis S.A. wykonała m.in. następujące prace:

 

– Demontaż starych i montaż nowych kotłów grzewczych wraz z armaturą kotłowni o wydajności od 80 kW do 1400 kW,
– Demontaż starych i montaż nowych systemów grzewczych wraz z wyposażeniem oraz systemów podgrzewu ciepłej wody użytkowej z zasobnikami i armaturą towarzyszącą o objętości od 150 litrów do 800 litrów

Modernizacja wymienionych obiektów znacznie poprawiła ich funkcjonowanie poprzez zwiększenie sprawności i wydajności zamontowanych nowoczesnych urządzeń oraz poprzez zastosowanie optymalnych rozwiązań technicznych ,które pozwolą na obniżenie kosztów eksploatacji o ok. 30% i korzystnie wpłyną na ochronę środowiska.