INERGIS Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja SP ZOZ MSW w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie :

Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja SP ZOZ MSW w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Kompleksowa modernizacja systemu energetycznego w oparciu o technologię trigeneracji z wykorzystaniem agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 403 KW i grzewczej 513 KW oraz agregat absorpcyjny o mocy chłodniczej 300 KW. Instalacja została wykonana wraz z rozbudowaną automatyką, wizualizacją i archiwizacją danych.

Realizacja: 2012 – 2013 r.