INERGIS Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku :

Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

W ramach zadania firma wykonała:

– opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnych branż wraz z uzyskaniem zezwoleń na wykonanie robót, w tym: uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków oraz pozwoleniem na budowę,

– demontaż i utylizację dwóch wolnostojących kominów stalowych o wysokości 28m wraz z fundamentami,

– adaptację pomieszczenia na potrzeby zabudowy nowych kotłów,

– magazyn oleju opałowego stanowiącego alternatywne źródło zasilania kotłów

– dostawę i montaż technologii kotłowni gazowo-olejowej o łącznej mocy 4830 kW,

– dostawę i montaż systemu spalinowego dla każdego kotła osobno,

– instalację elektryczną i AKPiA,

– system monitoringu, archiwizacji, wizualizacji i transmisji danych z instalacji

Wszystkie prace zostały wykonane na czynnym obiekcie z zapewnieniem ciągłości dostaw ciepła przez cały okres trwania robót budowlanych.

Realizacja: 2022 r.