INERGIS Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie :

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

„Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego”

W ramach projektu firma wykonała:

– kompletną dokumentację projektową (projekty budowlane i wykonawcze) w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i AKPiA,

systemu monitoringu instalacji solarnych oraz efektów energetycznych,

– montaż technologii solarnych wymiennikowni ciepła,

– montaż sieci cieplnych preizolowanych,

– montaż instalacji solarnych na powierzchni 434 m2 – 187 szt. kolektorów słonecznych

– instalacje elektryczne i AKPiA,

– system monitoringu wraz z wizualizacją pracy instalacji solarnych oraz efektów energetycznych.

 

Realizacja: 2015 – 2016r.