INERGIS Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach :

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach

„Termomodernizacja w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”

 

W ramach projektu na czynnym obiekcie o powierzchni użytkowej 35 500 m2 i kubaturze 103 133 m3, firma wykonała:

– kompletną dokumentację projektową wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,

– modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą armatury – 1274 grzejniki

– modernizację (wymianę) poziomów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji,

– przyłącze ciepłownicze wysokoparametrowe

– montaż dwóch trójfunkcyjnych węzłów cieplnych

– modernizację sieci ciepłowniczej niskoparametrowej c.o. i c.w.u.