INERGIS KOCIOŁ NA PELLET – KOSZĘCIN – „Przebudowa kotłowni głównej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie wraz z robotami towarzyszącymi i oddaniem obiektu do użytkowania” :

KOCIOŁ NA PELLET – KOSZĘCIN – „Przebudowa kotłowni głównej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie wraz z robotami towarzyszącymi i oddaniem obiektu do użytkowania”

„Przebudow kotłowni głównej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie (kotły w 5 klasie emisji – opalane pelletem) wraz z robotami towarzyszącymi i oddaniem obiektu do użytkowania”.

W ramach tego zadania firma Inergis S.A. wykona:

  •  demontaż obecnie istniejących kotłów
  • montaż 3 kotłów na pellet, każdy o mocy 450 kW z automatycznym pneumatycznym podawaniem paliwa wraz ze sterownikami i automatyką pogodową oraz pozostałymi urządzeniami towarzyszącymi.
  • demontaż komina wraz z fundamentem oraz wykonanie nowego komina na fundamencie żelbetowym

 

Realizacja: rozpoczęcie inwestycji 08.2017r.