INERGIS Instalacja Fotowoltaiczna – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie :

Instalacja Fotowoltaiczna – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie

BUDOWA KOMPLETNEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 99,84 KWP WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie”.

Zakres prac:

– opracowanie dokumentacji projektowej (konstrukcyjnej, elektrycznej)
– wykonanie na dachach budynków szpitala instalacji PV o łącznej mocy 99,96 kWp
– wykonanie instalacji elektrycznej włączenia instalacji PV do systemu energetycznego szpitala wraz z układem pomiarowym i układem zabezpieczającym przed wypływem energii do sieci,
– monitoring instalacji PV,
– zabezpieczenia odgromowe i przeciwprzepięciowe,
– instrukcja obsługi instalacji PV oraz szkolenie w zakresie eksploatacji
– przygotowanie zgłoszeń wraz z dokumentacją przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Realizacja: 2021r.