INERGIS Instalacja Fotowoltaiczna na Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Morawicy :

Instalacja Fotowoltaiczna na Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Morawicy

W ramach zadania firma wykonała:

  • dokumentację techniczną wszystkich wymaganych branż wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, decyzji,
  • instalację fotowoltaiczną na dachu budynku szkoły o mocy 30 kWp,
  • zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwporażeniowe, odgromowe,
  • dokumentację i zgłoszenie przyłączenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej,
  • szkolenie użytkowników instalacji w zakresie eksploatacji i obsługi.

Realizacja: 2021r.