INERGIS Gmina Twardogóra – Termomodernizacja pływalni „Delfinek” :

Gmina Twardogóra – Termomodernizacja pływalni „Delfinek”

„Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” – dokończenie robót, część 5”

Przedmiotem zamówienia były roboty instalacyjne polegające na optymalizacji zużycia energii związane z wytwarzaniem i dystrybucją ciepła oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej dla części nowoprojektowanej jak również części istniejącej, zasilenia w ciepło wymiennika do podgrzewu wody basenowej, wykorzystania pomp ciepła jako równoległe źródła w stosunku do istniejącej kotłowni gazowej oraz współpracy kogeneratora wspomagającego pracę kotła gazowego o mocy 285 kW.

W ramach zadania firma Inergis S.A. wykonała:

  • instalację dolnego źródła ciepła dla pomp ciepła,
  • dostawę i montaż kaskady trzech pomp ciepła o łącznej mocy 106,8 kW z układem sterującym źródła,
  • dostawę i montaż dwóch gazowych jednostek kogeneracyjnych o łącznej mocy 35 kWe i 70 kWt
  • aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazu,
  • aparaturę Kontrolno-Pomiarową i Automatykę,
  • roboty elektryczne i budowlane.

Realizacja:  2018r.