INERGIS Gmina Mykanów – Kuźnica Lechowa :

Gmina Mykanów – Kuźnica Lechowa

,,Budowa nowoczesnej kompleksowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnica Lechowa”

 

W ramach inwestycji wykonana została kanalizacja sanitarna grawitacyjna razem z przyłączami do pierwszej studni, kanalizacja tłoczna a także tłocznia ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą .

 

W ramach projektu zrealizowana została:

  • kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Dn 200 mm,
  • kanalizacja sanitarna tłoczna PE110 Dn 110 mm,
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV Dn 160 mm,
  • przewiert rurą stalową Dn 273/6,3 mm,
  • przepompownia ścieków/tłocznia Dn 2000 mm z radiowym monitoringiem wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem panelowym.

Wykonanie przedstawianych prac znacznie zmniejszy degradację środowiska naturalnego w obszarze zanieczyszczenia wód gruntowych oraz głębinowych. Ponadto zmniejszy zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne na terenie tej miejscowości.

Termin realizacji: 04.2010 – 10.2010

 

Galeria: