INERGIS FOTOWOLTAIKA I KOLEKTORY SŁONECZNE na Zakładach Teorii Medycyny w Katowicach-Ligocie :

FOTOWOLTAIKA I KOLEKTORY SŁONECZNE na Zakładach Teorii Medycyny w Katowicach-Ligocie

„Wykonanie termomodernizacji obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach — Ligocie przy ul. Medyków 18 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” w zakresie pakietu nr 4 – wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, instalacja fotowoltaiczna oraz czerpnie.

Zakres robót:

– montaż 28 sztuk kolektorów słonecznych o całkowitej powierzchni absorpcyjnej 74,20 m2 na konstrukcjach wsporczych na dachu budynku

– rozbudowa instalacji węzła cieplnego o instalację solarną (wstępny podgrzew wody użytkowej)

– modernizacja 4 sztuk terenowych czerpni wentylacyjnych

– montaż instalacji fotowoltaicznych na trzech dachach budynków o całkowitej mocy: 77,50 kW (250 sztuk)

Wartość kontraktu: 770 000,00 zł netto.

Wartość kontraktu: 947 100,00 zł brutto.

Terminy realizacji:  luty 2019 – grudzień 2019