INERGIS FARMA FOTOWOLTAICZNA w Rzeszowie :

FARMA FOTOWOLTAICZNA w Rzeszowie

„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na obiektach MPWiK Sp. z o.o.” w części: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie ZUW Rzeszów”. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu pn: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiK Sp. z o.o.)”.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,2 MW.

Zakres robót:

– konstrukcje wsporcze modułów,

– moduły fotowoltaiczne – krzemowe 4000 szt.,

– falowniki fotowoltaiczne na konstrukcjach wsporczych modułów – 58 szt.,

– rozdzielnie elektryczne na konstrukcjach wsporczych wraz z zabezpieczeniem na potrzeby systemu fotowoltaicznego,

– kontenerowa stacja transformatorowa wraz z układem pomiarowym energii wyprodukowanej przez fotowoltaikę, rozdzielnia, dwa transformatory energetyczne 1250 kVA,

– nowe trasy kablowe zewnętrzne,

– wykonanie zabezpieczeń i automatyki uniemożliwiającej podanie napięcia na sieć dystrybucyjną,

– wdrożenie projektowanego systemu OZE wraz z integracją z nim urządzeń pomiarowo-kontrolnych,

– uruchomienie systemu.

Realizacja: 2019r.