INERGIS Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców ROF w ramach projektu Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy :

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców ROF w ramach projektu Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy

Budowa i uruchomienie 2 796 nowych instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na użytek gospodarstw domowych na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. 13 Gmin ROF tj.: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Lubenia, Łańcut, Miasto Łańcut, Miasto Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn.
W ramach projektu zostaną wykonane instalacje fotowoltaiczne służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW każda. Projekt ma na celu zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na terenie ROF.

W ramach projektu zostanie wybudowanych 2 796  jednostek wytwarzania energii elektrycznej, których łączna wartość mocy zainstalowanej wyniesie 8,32 MWe.

Realizacja Projektu umożliwi roczną produkcję energii elektrycznej w wysokości 6 323,20 MWh/rok.

Rezultatem projektu będzie również szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych o 5 045,91 tony ekwiwalentu CO2/rok.

Całkowita wartość projektu to 45 413 849,60 zł w tym 35 649 867,00 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020