INERGIS Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach :

Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach

 

„Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

 

W ramach inwestycji zmodernizowany został system ciepłowniczy obiektu poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii wykorzystującej OZE.

Wykonane zostały:

  • budowa instalacji solarnej, w której skład wchodziło 48 kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej 235,68 m2, zamontowanych na konstrukcjach nośnych wolnostojących w terenie, dwa zbiorniki buforowe oraz instalacja AKPiA i instalacja elektryczna,
  • demontaż starej i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania,
  • technologia kotłowni na biomasę o mocy 500 kW,
  • sieć cieplna między obiektami wykonana w technologii rur preizolowanych,
  • termomodernizacja budynku kotłowni i zaplecza technicznego obejmująca docieplenie ścian i stropodachu,
  • żelbetonowe komory magazynu paliwa z rampą najazdową o kubaturze 250 m3,
  • wymiana stolarki okiennej i dzrwiowej .

Modernizacja systemu grzewczego znacznie ograniczy wydatki w tym obszarze jednocześnie usprawniając funkcjonowanie obiektu.

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii wpłynie korzystnie na środowisko i funkcjonujące w nim ekosystemy.

 

Termin realizacji: 04.2011 – 12.2011