INERGIS Czysta Energia Blisko Krakowa :

Czysta Energia Blisko Krakowa

Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”

Zakres prac:

 • Wykonanie wizji lokalnych u mieszkańców wraz z inwentaryzacją stanu istniejących instalacji,
 • Przygotowanie audytów określających możliwość zabudowy nowych instalacji we wskazanych lokalizacjach,
 • Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji administracyjnych,
 • Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji fotowoltaicznych w ilości 880 szt (łącznej mocy 4899,6 kWp),
 • Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji kolektorów słonecznych w ilości 208 szt (łącznej mocy 1002,75 kW),
 • Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji powietrznych pomp ciepła w ilości 77 szt (łącznej mocy 741 kW),
 • Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji kotłów na biomasę w ilości 148 szt (łącznej mocy 3030 kW),
 • Przyłączenie nowo wykonanych instalacji do istniejących instalacji wewnętrznych wraz z próbnym rozruchem i wykonaniem pomiarów i testów,
 • Przeszkolenie mieszkańców z obsługi i użytkowania danej instalacji,
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczych,
 • Przygotowanie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej do OSD (dla instalacji fotowoltaicznych),
 • Wykonanie systemu monitoringu i zarządzania energią pochodzącą z OZE, obsługującego 120 szt wykonanych instalacji OZE.

Realizacja: 2020-2022r.