INERGIS Budowa źródła produkcji energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji dla obiektu Parku Wodnego w Tarnowskich Górach :

Budowa źródła produkcji energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji dla obiektu Parku Wodnego w Tarnowskich Górach

Budowa źródła produkcji energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji dla obiektu Parku Wodnego w Tarnowskich Górach o łącznej mocy elektrycznej 260 kW zasilanego gazem w formule zaprojektuj i wybuduj.

W ramach zadania firma wykonała:

– dokumentację projektową wszystkich branż wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

– nowy budynek techniczny dla potrzeb zabudowy układu wysokosprawnej kogeneracji wraz z przebudową istniejącego uzbrojenia terenu przy budynku

– przyłącze gazowe do nowego budynku technicznego wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazu w budynku kotłowni

– dostawę i montaż dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych o łącznej mocy 140 kW wraz z osprzętem zabezpieczającym, sterowaniem i wyposażeniem dodatkowym,

– dostawę i montaż dwóch agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy elektrycznej 266 kW i cieplnej 382kW wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz osprzętem zabezpieczającym, sterowaniem i wyposażeniem dodatkowym

– budowę węzła cieplnego w oparciu o dwa bufory ciepła

– instalację elektryczną do potrzeb własnych kogeneracji i budynku technicznego,

– instalację automatyki, systemu monitoringu i zarządzania instalacją, wizualizacji i transmisji danych z instalacji.

Realizacja: 2020r.