INERGIS Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju :

Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

W ramach zadania firma wykonała:

– montaż wysokosprawnej kogeneracji małej mocy, tj. zabudowa trzech agregatów kogeneracyjnych o mocy elektrycznej 20 kW każdy oraz 115 kW mocy cieplnej w budynku Szpitala w ramach zadania pn.”Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Ponadto firma wykonała:
–  przyłącza do istniejącego węzła instalacji odbioru ciepła z silników kogeneracyjnych,
– instalację gazową wewnętrzną zasilającą kogeneratory,
– instalację elektryczną do rozdzielni,
– prace budowlane adaptacyjne pomieszczenie do zabudowy urządzeń.

 

Realizacja: 2020r.