INERGIS Paszport do exportu :

Paszport do exportu

Firma Wachelka INERGIS S.A. otrzymała dofinansowanie Etapu I – Przygotowanie planu rozwoju eksportu – w ramach Działania 6.1. Paszport do Eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2008-2013.